Phiên giao dịch 31/8/2021

10:00: Vì nhiều lý do (Vĩ mô và nội tại doanh nghiêp Q3) từ phiên 30/8 chúng tôi đã thông báo hạ độ cao trên room của AF1. Đánh giá khả năng có một đợt chỉnh đáng kể từ mốc quanh 1340 nên khi điểm số tiến sát vùng này chúng ta nên chủ động xử lý.

Mức HT của VNindex kế tiếp 1290-1300 và thấp hơn là vùng quanh 1250.

NĐT ngừng mua mới và cân bằng tỷ trọng margin.

 

Tiếp tục cập nhật…

Thông tin này được tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự hoàn chỉnh hay tính chính xác của nó. Đây không phải là bản chào hàng hay sự nài khẩn mua của bất cứ cổ phiếu nào. AF1 và nhân viên AF1 có thể có hoặc không có vị trí liên quan đến các cổ phiếu được nhắc tới ở đây. Tất cả các ý kiến và dự đoán có trong báo cáo này được tạo thành từ các đánh giá độc lập, khách quan của chúng tôi vào ngày này và có thể thay đổi không cần báo trước.

AF1 cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính chuyên biệt phục vụ nhu cầu đầu tư chứng khoán.

(Tỷ lệ đòn bẩy cao 1:4, hệ thống quản lý tài khoản bằng phần mềm cho khách hàng, danh mục linh động với tôn chỉ tuyệt đối minh bạch và bám sát nhu cầu thị trường)