(AF1.vn) Nhìn chung VNIndex đang tiệm cận ngưỡng 1400 và lần này chúng tôi có niềm tin vượt mốc này hơn lần trước. NĐT nắm giữ và tránh lướt sóng quá nhiều giai đoạn này. Theo AF1, VNIndex không vượt được 1400 hôm nay hình như không phải là không thể mà là bàn tay hữu hình đang muốn tích lũy thêm trước khi bùng nổ. VNIndex đã giao dịch ổn định trên 1400 suốt giờ chiều cho đến 14:05 thì bắt đầu giảm nhiệt. Cũng không có gì phải nôn nóng, cổ phiếu tốt vẫn tăng và có khi thị trường ổn đinh theo nghĩa chắc chắn khó giảm lại là nền cho một danh mục tốt tiếp tục ”yên tâm” tăng trưởng.

 


Danh mục quan sát từ 6/10:

  • SHB ~26.5: chuyển sàn HOSE và nhiều thông tin tích cực liên quan tập đoàn T&T ký thỏa thuận 3 tỷ USD với Mỹ, cũng như việc bán công ty tài chính SHB Finance. Cập nhật 18/10: Đã bán trên 30 và có thể mua lai vùng giá 27- 27.5
  • STB: 25.5 Vùng giá Hỗ trợ tốt, không bị pha loãng như các bank khác. Cập nhật 18/10: Nắm giữ giá hiện tại 27.x
  • VIB 34-35, ngân hàng có mức tăng trần tín dụng 5.9% cao thứ 2 toàn ngành sau TPB (6.5%). Đa phần tập trung cá nhân nên tỷ lệ nợ xấu nhẹ nhàng dễ xử lý hơn. Cập nhật 18/10: Nắm giữ giá hiện tai ~36.x
  • MHC: 11.x công ty duy nhất có PE<3 thanh khoản >2 triệu/ngày. Book value ~16k, EPS 6T đầu năm ~3k, Giá 11+. Khả năng Q3 Q4 tiếp tục khả quan ngay cả core biz cũng sẽ cải thiện. Giá mục tiêu có khả năng cao hơn khá xa so với thị gía. Cập nhật 18/10: Nắm giữ trung hạn, giá hiện tai ~11.8
  • VNM bắt đầu một quá trình tăng trưởng mới. ~90 (target 100+)
  • VSC ~59 cơ bản tốt, eps 2021 có thể đạt 5.5k đến 6k, không có nợ vay, giá giảm đến vùng HT, có thể trở lại đỉnh cũ tiệm cận 80. Báo cáo toàn ngành Logistic, kho bãi, cảng biển cho thấy kỳ vọng “nóng” sẽ còn đến hết 2023. https://aseanlines.com/Show.aspx?id=5205. Cập nhật 18/10: Nắm giữ trung hạn, giá hiện tai ~65
  • GEG 18-18.5 Cập nhật 18/10: Nắm giữ, giá hiện tai ~20.6
  • GEX 23-23.5: Gex đang tái cấu trúc và nếu quan sát kỹ, rõ ràng họ đã làm được rất nhiều thứ tích cực trong 2021. Cập nhật 18/10: Nắm giữ, giá hiện tai ~24.5
  • VIX ~18: Công ty chứng khoán có hệ số khá tốt trong ngành (dù luôn không dễ …chịu) Cập nhật 18/10: Nắm giữ, giá hiện tai ~20
  • DIG và IJC cho mảng BĐS Cập nhật 18/10: Nắm giữ, giá hiện tai ~38.x và 31