CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

AF1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính đòn bẩy chứng khoán tỷ lệ cao và huy động tiền gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Sản phẩm hợp tác cho vay đầu tư 01 (DT01)

(Áp dụng với khoản góp tứ 50 triệu đến dưới 2 tỷ VNĐ, mức lợi nhuận AF1 cam kết tối thiểu cho nhà đầu tư là 12%/năm, 03 tháng trả lãi 01 lần)

  • Nếu bạn có số tiền đang gửi bank với mức lãi suất chưa thỏa mãn và cần tối đa hóa lợi nhuận
  • Bạn không rành về máy tính để tự mua bán/chuyển đổi giữa các sản phẩm  IC (Investment Certificate)
  • Bạn có thể liên hệ công ty để ký hợp đồng cho vay và công ty sẽ trả lãi 1 hoặc 3 tháng hoặc cuối kỳ vào tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Bạn cũng có thể chuyển đổi kỳ hạn như sản phẩm IC bằng một cuộc điện thoại có xác nhận nhân thân thông qua số điện thoại hỗ trợ của AF1.
  • Bạn vẫn được quy đổi IC và có thể giao dịch mua bán/trao đổi/chuyển đổi IC trên hệ thống Web – App của công ty.

Chúng tôi mang đến giải pháp an toàn cho nhà đầu tư theo kênh này.

Sản phẩm hợp tác cho vay đầu tư 02 (DT02)

(Áp dụng với khoản góp từ 2.000.000.000 VNĐ ( ba tỷ đồng), lợi nhuận AF1 cam kết tối thiểu 12.5%/năm, 03 tháng trả lãi  01 lần)

Dành cho các nhà đầu tư lớn, khoản tiền đầu tư này sẽ nằm trong tài khoản chính chủ không rút ra với kỳ hạn trên 1 năm. 

Quyền lợi ưu tiên trở thành cổ đông của công ty và các ưu đãi khác.

Mọi thông tin sẽ được bảo mật.