CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

AF1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính đòn bẩy chứng khoán tỷ lệ cao và huy động tiền gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Sản phẩm IC (Investment Certificate) Phát hành chứng chỉ đầu tư “Investment Certificate” (IC)  mệnh giá 1.000.000 VNĐ
Kỳ hạn và lãi suất (tham khảo)

 

Kỳ hạn/ Tên sản phẩm

1 tháng (IC1)

3 tháng (IC3)

6 tháng (IC6)

9 tháng (IC9)

12 tháng (IC12)

>12 Tháng (IC12+)

% Lãi suất năm

Trả lãi theo quý

8%

9%

10%

11%

12%

12.5%

 

 

Tạo hệ thống Web & Ứng dụng trong đó mỗi nhà đầu tư có 01 tài khoản có thể:

Mua IC.

Chuyển đổi giữa các sản phẩm IC.

Nhận% lãi mỗi quý / tháng.

Bán IC cho nhà đầu tư khác trước ngày đáo hạn.

Đóng (các) khoản đầu tư vào ngày đáo hạn và nhận gốc +% lãi suất.

 

         Chúng tôi đảm bảo thanh khoản thị trường IC được đảm bảo với bảo mật cao – an toàn – bảo mật