CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

AF1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính đòn bẩy chứng khoán tỷ lệ cao và huy động tiền gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Sản phẩm đòn bẩy giao dịch – cho vay mua chứng khoán tỷ lệ margin cao.
 

AF1 cung cấp giải pháp tài chính cho các khách hàng có nhu cầu mua bán, giao dịch cổ phiếu đòn bẩy cao lên đến 1:4, danh mục phủ rộng, bao gồm cả HOSE, HNX, UpCom và cổ phiếu mới niêm yết.

Chúng tôi cũng cung cấp phần mềm quản lý có cả hai phân hệ để quản lý và cho khách hàng sử dụng để theo dõi danh mục theo thời gian thực, tự động nhắc các mốc thời gian và tính tỷ lệ cũng như tất cả các vấn đề liên quan đến việc thanh toán một cách minh bạch.

AF1 được xây dựng trên sự chính trực và mang lợi ích đến cho khách hàng. Chúng tội không hô khẩu hiệu, chúng tôi thực hiện và chứng minh bằng hành động.

Ngoài ra, phòng phân tích AF1 luôn đồng hành, cập nhật các bài bình luận và khuyến nghị kịp thời cho nhà đầu tư, khách hàng để nâng cao tính an toàn và hiệu quả sử dụng vốn. (Cập nhật trong phần menu Tin tức & Sự kiện)

Tham khảo:
AF1 – Tài khoản demo quản lý giao dịch và tiền gửi. (Demo account AF1 Trading System + CASH Deposit management System )
Username: af1.test@af1.vn / Password: Toor1234
Web trading & cash deposit management:
http://trade.af1.vn/af/trading/login
Hướng dẫn sử dụng : https://tinyurl.com/y2tk4p9f