CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

AF1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính đòn bẩy chứng khoán tỷ lệ cao và huy động tiền gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

 

Hoạt động IR trong doanh nghiệp

Hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì hình ảnh cũng như giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. AF1 tự tin mang đến cho Khách hàng dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất, giúp việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp. giúp NĐT tiếp cận dễ dàng và hiểu rõ hơn bên trong tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại. Từ đó thúc đẩy nguồn vốn để phát triển hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Hoạt động IR có tác động như thế nào đến cổ phiếu?

Giá cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định dựa trên thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

 “Nhóm tham gia” trong TTCK bao gồm các thành phần: Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân (cổ đông tương lai), các nhà phân tích, các nhà brokers, các tổ chức định giá, các nhà quản lý danh mục đầu tư và giới báo chí, truyền thông chuyên ngành.

Tại sao phải thực hiện IR trong doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp niêm yết?

Giá trị của doanh nghiệp được đo lường qua giá trị thị trường của doanh nghiệp đó, hay nói cách khác là giá trị nội tại và tính thanh khoản của cổ phiếu. Giá trị nội tại được xác định bởi 2 thành phần là giá trị sổ sách và “giá trị good will”. Giá trị sổ sách là do hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra, còn “giá trị good will” là giá trị do IR mang lại. Thông thường “giá trị good will” đạt được đến ½ giá trị số sách là thỏa đáng. Một số công ty có hoạt động IR tốt như VNM, DHG có “giá trị good will” gấp rất nhiều lần so với giá trị sổ sách, đó là do họ đã biết thổi hồn vào các nhà đầu tư bằng câu chuyện phát triển doanh nghiệp qua nhịp cầu IR. Tuy nhiên, trên TTCK có rất nhiều cổ phiếu có giá trị thị trường thấp hơn nhiều giá trị sổ sách, mặc dù doanh nghiệp tốt, tức là “giá trị good will” đang bị âm quá nhiều, thực sự các doanh nghiệp này phải quan tâm đến hoạt động IR như là 1 hoạt động đầu tư.