QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Bản Cáo Bạch AF1

20/11/2019

Bản Cáo Bạch 2019 và 2020…

Thư mời cổ đông chiến lược / Strategic Partner Invitation

18/11/2019

AF1 có một bộ máy tạo tiền hiệu quả, AF1 luôn chào đón tất cả các nhà đầu tư tài chính và đầu tư giá trị đồng hành cùng công ty. Chúng tôi cam kết mức lợi nhuận công ty duy trì 25% đến trên 30%/năm kèm mức cổ tức 15% tiền mặt mỗi năm, Niêm yết trong đầu 2022 và mua lại toàn bộ hoặc một phần tại bất kỳ thời điểm nào cổ đông muốn muốn bán lại…

Tại sao bạn nên chọn AF1 làm đối tác?

18/11/2019

AF1 là một Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả với mô hình kinh doanh tiên tiến, rào cản đặc thù ngành lớn, có nhiều thế mạnh cạnh tranh và không dễ bị sao chép.