CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

AF1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính đòn bẩy chứng khoán tỷ lệ cao và huy động tiền gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Địa chỉ: 35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Tầng 4, Officetel No 19, Tòa nhà Saigon Royal)

MST – TaX code: 031 5839 568

Phone: (+84) 286 686 3787                

Fax: (+84) 286 686 3787

Emailinfo@af1.vn / anh.nguyen@af1.vn

Hotline: 0908 89 84 84

Website: www.af1.vn

DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG (TP.HCM)

1. NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Số TK: 007 100 132 1673

Tại ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh TP.HCM

________________________________________________________

1. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1

Số TK: 3101 0002 2836 39

Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh TP.HCM

________________________________________________________

3. NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THẦN 1
Số TK: 1913 4663 1590 19
Tại ngân hàng: Techcombank Chi nhánh Phú Nhuận

Liên hệ chúng tôi