banner

AF1 cung cấp dịch vụ Chứng khoán phái sinh

NĐT cần lưu ý, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đưa ra khuyến nghị CKPS sẽ phù hợp hơn với những NĐT đã có nhiều kinh nghiệm “thực chiến”.

Với đặc tính trên, sản phẩm chứng khoán phái sinh chỉ phù hợp với những NĐT chấp nhận rủi ro cao, giao dịch nhiều, đã có kinh nghiệm đầu tư.

Lời khuyên: NĐT F0 cũng nên tìm hiểu và tiếp cận công cụ tài chính này ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho những kế hoạch đầu tư “hấp dẫn” trong tương lai và bắt đầu với số vốn nhỏ.

Giao dịch trong ngày:

  • Cọc trước 3.000.000/HĐ
  • Phí giao dịch: 40.000/HĐ/2 chiều

Các ngưỡng cảnh báo:

  • Tỷ lệ call: cọc còn 2.000.000/HĐ (tương ứng 20 điểm)
  • ForceSell: cọc còn 1.000.000/HĐ (tương ứng 10 điểm)

Duy trì lệnh qua đêm:

  • Cọc đủ 3.000.000/HĐ
  • Phí qua đêm 20.000/HĐ/đêm.

5 bước mở Tài khoản giao dịch phái sinh