AF1 VÀ CỘNG ĐỒNG

AF1 – Thực hiện lời hứa tài trợ phòng máy tính cho các bé Trường Dân Tộc Nội Trú Cầu Ngang.

27/05/2021

Một lần nữa chúng tôi trở lại mảnh đất vùng xâu vùng xa còn nhiều khó khăn này để thực hiện lời hứa. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi vẫn như ngày đầu đến nơi đây: Rất nhiều trẻ em nghèo sống ở những…

Chương trình: Những tấm lòng nhân ái! (ngày 23/10/2020)

15/10/2020

Công tác xã hội, từ thiện #CSR…

Hoạt động công tác xã hội ngày 23/8/2020

16/09/2020

AF1 và cộng đồng…