banner

AF1 QUẢN LÝ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Chúng tôi luôn đồng hành và bảo vệ Nhà đầu tư ở mức tối đa. Dưới đây là những loại hình rủi ro mà Nhà đầu tư có thể gặp phải và các biện pháp giảm thiểu rủi ro mà AF1 hỗ trợ bạn.

Rủi ro khi đầu tư

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Rủi ro Đầu tư Cổ phiếu

Là rủi ro khi người được hỗ trợ đòn bẩy tài chính mua các loại cổ phiếu thanh khoản thấp.

 • AF1 đưa ra danh sách các mã cổ phiếu được Hỗ trợ đòn bẩy tài chính.
 • Các mã cổ phiếu AF1 chọn lọc đều phải đạt được các tiêu chí về thanh khoản cao.
Rủi ro tín dụng

Là rủi ro khi người được hỗ trợ đòn bẩy tài chính mất khả năng thanh toán.

 • Trường hợp này sẽ không xảy ra vì tất cả các khoản tiền và cổ phiếu đều được lưu trữ tại Công ty chứng khoán và được quản lý bởi AF1.
 • AF1 sẽ chuyển đổi thanh khoản sang tiền mặt các khoản hỗ trợ vốn khi các khoản đầu tư chạm mức rủi ro qui định.
Rủi ro chậm trả

Là rủi ro khi người được hỗ trợ đòn bẩy tài chính thanh toán chậm so với lịch đã hẹn.

 • Áp dụng mức phí Phạt chậm Vốn gốc chậm trả hoặc Phí phạt chậm trả Lợi tức đầu tư.
 • Khoản phạt này sẽ được trừ ngay sau khi người được hỗ trợ đòn bẩy tài chính bán cổ phiếu.
Rủi ro không tái đầu tư
Là rủi ro khi Nhà đầu tư đến thời gian đáo hạn hợp đồng nhưng chưa tất toán tài khoản và rút tiền.
 • AF1 Thiết lập chức năng đầu tư tự động (Auto Invest) cho phép nhà đầu tư cài đặt , khi các khoản đầu tư đến thời gian đáo hạn sẽ tự động gia hạn hợp đồng để tiếp tục sinh lãi cho nhà đầu tư.
Rủi ro bị mất dữ liệu
Là rủi ro khi dữ liệu của AF1 tấn công hoặc dữ liệu của Nhà đầu tư bị lấy cắp.
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn, cấu trúc 3 lớp với tường lửa bảo vệ. Dữ liệu được sao lưu hàng ngày theo thời gian thực.
 • Dữ liệu trao đổi giữa khách hàng và hệ thống giao dịch trực tuyến được mã hoá trên đường truyền với giao thức SSL.
 • Nhà đầu tư sẽ bị khóa truy cập sau 5 lần đăng nhập sai.
 • Sử dụng mật khẩu 2 lớp gồm mật khẩu người dùng và mã Captcha nhằm chống các chương trình dò tìm mật khẩu.